Honoo
by Tomoyuki Hoshino


design: Kengo Shinozaki
publisher: SHINCHOSHA Publishing