Sekai Ni Hourikomareta
by Mariko Adachi


photographies: Matsuki Narishige
publisher: twililight